Tongam Sirait - Nommensen

Tingki parroni omputa si nommensen
Nasian luat jerman sian tano eropa
Mamboan jamita pararathon barita
Barita las niroha
Poda ni omputa tuhita bangso Batak
Asa unang gabe muba hitaon
Taulahon adat toba, tapodahon dalihan natolu
Sahat hu siminitta muse
Podani ompui tuhita ganup
Asa unang lupabe martangiang
Podani ompui tu hita ganup
Tapaturema tongtong
Parrohaonta be
Martonado ibana di Siatas Barita
Mardongan tangiang nang pe di Pearaja
Pasombuma ahu Tuhan dohot bangso on
Sahat hu nalaho mate ahu
Siboan tua do omputa si Nommensen
Dipodahon tuhitabe haulion
Siboan dame do omputa si Nommensen
Tapaturema tongtong
Parrohaonta be
Siboan dame do ompunta si Nommensen,
dipodahon tu hita haulion.
Siboan dame do ompunta si Nommensen,
tapaturema tongtong parrohaonta i

Related Posts:

0 Response to "Tongam Sirait - Nommensen"

Post a comment