Pajumpang Dipengkolan

Nunga tung leleng dang pajumpang
Dohot siboru ni tulang
Aut boi ma nian pajumpang
Lehononkku marnapuran 2 X
Husukkuni akka pardalan
Dohoton anakadongan
Didia maringanan
Boru ni tulang siporiban 2X
Tra la la la la la la la
Dinasopanagaman boi pajumpang
Pajumpang di pengkolan 2X amang tabonai
Tra la la la la la la la
Pittor huta ima marsijalangan
Hutiop ma tanganna 2X amang sodapnai
Pittor ditarik ma tanganna, dipadao ma bohina
Amang ngerinai ….
Hupanotnoti ma bohina, hape naboru sina do itoani
Pajumpang dipengkolan 3X
Amang ilanai

Related Posts:

0 Response to "Pajumpang Dipengkolan"

Post a comment