Marsada - Molo Huingot

Molo huingot molo huingot ma sude
angka naung salpu i
Molo sai hurimangi di rohangki….
Molo huingot molo huingot ma muse
sigodang magodang
dongan.. saparmeaman na ujui…
Nunga.. rodi dia saonari
dongan saparmeaman rap dakdanak ujui
tingki di huta
Saonari.. nunga dao ari parjalanan
huta hatubuan, nunga leleng dung hutinggalhon
alai rohangki tung naso lupa do diangka
diangka parsorion dohot dongan.. di ujui
oooo ale alogo
pasahat jolo tonang ku on
tu sasude dongan magodang nunga
di dia saonari
ai tung so boi be marpungu songon
tingki naung salpu Tuhan ta i na mang
gonggom hita on sude
Molo huingot molo huingot ma muse
sigodang magodang
dongan.. saparmeaman na ujui…
Nunga.. rodi dia saonari
dongan saparmeaman rap dakdanak ujui
tingki di huta i
Saonari.. nunga dao ari parjalanan
huta hatubuan, nunga leleng
dung hutinggalhon
alai rohangki tung naso lupa do diangka
diangka parsorion dohot dongan
di ujui
oooo ale alogo
pasahat jolo tonang ku on
tu sasude dongan magodang nunga
di dia saonari
ai tung so boi be marpungu songon
tingki naung salpu Tuhan ta i na mang
gonggom hita on sude

Related Posts:

0 Response to "Marsada - Molo Huingot"

Post a comment