Loas Ahu tu Silomo Ni Rohakki

Oh bulan na di ginjang
Sondangi au bulan
Dohot sondang nauli jala torang
Oh inang pangitubu
Da inang na uli lagu
Loas au tu si lomo ni rohakki
Reff
Sirang mahape
Au sian ho ale inang
Tinggal hononku maha pe
Sude sidongan magodang
Oh inang pangintubu
Da inang nauli lagu
Loas au tu si lomo ni rohakki

Related Posts:

0 Response to "Loas Ahu tu Silomo Ni Rohakki"

Post a comment