Marimbang

Boasa ma ikkon saonari ho hutanda
Ai tung boasa ma ikkon saonari ho huida
Hape ditikki haposoon hi
Massai holip do ho jala buni
Hape dung saonari nungga tung sega
Sonang hian do jala aman situtu parsaripeon hi
Dunghon marhasohotan au tinodo ni
Damang dainang i
Didok hon halak au nungnga gabe
Torop so piga gelleng hi
Sonang hian do parsaripeon hi
Boasa ma ikkon saonari ho hutanda
Ai tung boasa ma ikkon saonari ho huida
Hape ditikki haposoon hi
Massai holip do ho jala buni
Ikkon marimbang marimbang nama
On ma hape bossir ni hasesega ni pangaroha i hi
Pargaulanta mula ni sikka mabarbar
Dihasesega ni, sonang hian do

Related Posts:

0 Response to "Marimbang"

Post a comment